De Strategiske forskningsfelter

Forskningen på DTU Nanotech er organiseret i 4 strategiske forskningsfelter. Forskerne ved DTU Nanotech udfører forsknings og udviklingsteknikker baseret på stækt et samarbejde på tværs af de forskellige felter. De strategiske forskningsfelter er:

http://www.nanotech.dtu.dk/Research-mega/Forskningsfelter
22 APRIL 2019