Ph.d.-uddannelsen

Ph.d.-studerende på DTU Nanotech

DTU Nanotech er et internationalt anerkendt forskningsinstitut indenfor mikro- og nanoteknologi. Anvendt forskning, innovationsstrategi og state-of-the-art-teknologier er en del af instituttets kerneidentitet. Vores forskning spænder over fire strategiske forskningsfelter. Vi har et stærkt fokus på samarbejde med erhvervslivet og på, at forskningen udmønter sig i faktiske produkter eller videregives til det omgivende samfund. Derfor indgår erhvervs-ph.d.-stillinger også som en integreret del af vores almindelige ph.d.-program. 

DTU Nanotech er en attraktiv arbejdsplads præget af stor diversitet, både videnskabeligt og demografisk. Vi har ca. 90 ph.d.-studerende, hvoraf halvdelen kommer fra udlandet. Vores veletablerede laboratorier, vores åbne og tværfaglige forskningskultur samt forskernes direkte adgang til 1300 m2 rentrumsfaciliteter i absolut verdensklasse (DTU Danchip) gør forskningsmiljøet til noget særligt.

Det tre-årige ph.d.-forløb er skabt til at uddanne forskere på et højt internationalt niveau og foregår i samspil med den internationale forskningsverden. Ph.d.-uddannelsen er en læringsproces, hvor den studerende følges af en eller flere vejledere.

Hvem kan blive ph.d.-studerende?

Danske såvel som udenlandske kandidater kan ansøge om at blive ph.d.-studerende. Vi søger højt kvalificerede kandidater med specialviden, som kan komme i spil indenfor instituttets forskningsfelter.  

Forskningsområder og forskere

På forskningssiderne kan du læse om instituttets forskningsgrupper, deres forskningsområder, projekter, publikationer og medarbejdere.

Ph.d.-stipendier ved DTU Nanotech

Ph.d.-stillinger bliver slået op online. Hvis du er interesseret i et ph.d.-studium, bør du holde øje med vores jobopslag. Vær opmærksom på, at din akademiske profil og dine kvalifikationer bør matche jobopslaget.

Som en obligatorisk del af ansættelsesproceduren vil du blive indbudt til et personligt interview med den relevante vejleder.

Kontakt og yderligere information

Du kan finde kontaktinformationer på Faculty ved DTU Nanotech på vores medarbejdersider eller på forskningsgruppernes sider.

Du kan finde yderligere information om ph.d-studiet på DTU's hovedwebsite. Her kan du læse mere om nødvendige dokumenter, deadlines, optagelse, bolig, forsikring, arbejdstilladelse for udenlandske studerende og kontaktpersoner på DTU.

https://www.nanotech.dtu.dk/Uddannelse/PhD-uddannelse
26 AUGUST 2019