Rentrumsuddannelsen

Rentrumsuddannelse

Undervisning i mikro- og nanofabrikation er en vigtig aktivitet på DTU Nanotech, som vi tilbyder til alle studielinjer på DTU. Vi har kurser, som dækker hele mikro- og nanofabrikationsområdet, og vi har konstant fokus på at videreudvikle disse aktiviteter.

Kurserne dækker alle aspekter vedrørende design og fabrikation af mikro- og nanostrukturer og giver de studerende et solidt teoretisk fundament og forståelse for teknologien. Dette kompletteres af praktiske øvelser i rentrummet, hvor de studerende lærer at fremstille og karakterisere mikro- og nanostrukturer. Denne praktiske træning er en vigtig forudsætning for bachelor- og kandidatprojekterne, hvor de studerende typisk er i stand til at fuldføre hele processen over design, fabrikation, karakterisering and anvendelse af mikro- og nanostrukturerne.

https://www.nanotech.dtu.dk/Uddannelse/Rentrum
26 AUGUST 2019