Next generation high throughput screening

Om DTU Nanotech

DTU Nanotech er et institut på DTU dedikeret til forskning, undervisning og innovation på højeste internationale niveau indenfor mikro- og nanoteknologi.

På DTU Nanotech er vi engageret i ca. 100 forskningsprojekter, af hvilke mange omfatter samarbejde med nationale og internationale ledende virksomheder og institutioner. Denne høje grad af eksternt samarbejde kræver, at vores professionalitet og vore kompetencer er i top.

Vi fremmer akademisk ekspertise ved at understøtte et team-baseret videnskabeligt miljø, som bygger på vore medarbejderes passion, talent og evner samt tværdisciplinære samarbejde. DTU Nanotech har ca. 200 ansatte, hvoraf 90 er ph.d.-studerende. Med 40 % internationale medarbejdere udgør vi et internationalt mijø.

På DTU Nanotech forsker vi på tværs af de traditionelle teknologigrænser, hvilket gør os i stand til at frembringe innovative løsninger til gavn for samfundet. Vi anvender mikro- og nanoteknologi indenfor områder som biomedicin, life science, miljø, energi, sikkerhed og sensor-teknologi.

DTU Nanotech er hovedbruger af DTU Cen (Center for elektron nanoskopi) og rentrummet DTU Danchip, som begge globalt set rangerer i front med den nyeste teknologi. Adgang til disse faciliteter kombineret med vor egen forskningsinfrastruktur giver os en unik position indenfor det danske og det internationale mikro- og nanoteknologi-miljø, hvad angår både forskning og undervisning.

Forskning
Forskningen på DTU Nanotech koordineres indenfor 4 strategiske forskningsfelter.

  • Biomedical and Life Sciences (som omfatter f.eks. biomaterialer, nanomedicin samt vævs- og celleteknologi)
  • Energi, Miljø og Sikkerhed (som omfatter f.eks. solceller, vandkvalitetsovervågning og detektion af eksplosiver)
  • Lab-on-a-chip (som omfatter f.eks. pumper, sensorer, binding samt overflademodifikation)
  • Materialer og Fabrikation (som omfatter f.eks. silicium mikrofabrikation, polymer mikrofabrikation og nye materialer som f.eks. grafen).

Felterne er dynamiske og forskerne fra instituttet kan operere indenfor de forskellige felter, alt efter deres aktuelle interesser og engagement.

Undervisning
DTU Nanotech er dedikeret til at tilbyde sine studerende en undervisning, som kombinerer krævende akademiske studier med glæden ved at forstå og opdage. I 2012 deltog 570 studerende i et eller flere kurser på DTU Nanotech.

DTU Nanotech er aktivt engageret i flere uddannelsesprogrammer på DTU, f.eks. Fysik og Nanoteknologi-uddannelsen (bachelor- og masterniveau) og Farmateknologi-uddannelsen (masterniveau). Vi lægger stor vægt på interaktion med andre institutter på DTU, og vi giver kurser i samarbejde med 6 andre institutter på DTU.

På DTU Nanotech tilbyder vi et bredt spektrum af projekter på både bachelor-, master- og ph.d.-niveau. Mange af vores projekter udføres i samarbejde med industrielle og akademiske partnere.

Innovation
DTU Nanotech har udviklet en stærk tradition for at overføre resultater til industrien. I mange tilfælde har DTU Nanotech været stærkt medvirkende i udviklingen af næste-generations teknologier, og i løbet af de sidste 12 år er 15 spin-off virksomheder startet med afsæt fra DTU Nanotech. Disse innovationsaktiviteter har resulteret i adskillige hundrede videntunge jobs i Danmark.

Direktør

Rolf Henrik Berg
Professor, Head of Innovation
DTU Sundhedsteknologi
https://www.nanotech.dtu.dk/about-ntch
28 NOVEMBER 2022