Staff

Medarbejdere

Forskningen på DTU Nanotech tiltrækker studerende og forskere fra hele verden. Derfor er arbejdsmiljøet præget af en forskelligartet og international medarbejderstab. Mere end en tredjedel af medarbejderne har deres oprindelse udenfor Danmark, og næsten lige så mange er kvinder. Medarbejdersammensætningen er med til at bibeholde og videreudvikle det høje faglige niveau, der sikrer at instituttets forskning befinder sig i førerfeltet, nationalt og internationalt. Som forsker og studerende ved DTU Nanotech har man adgang til et omfattende internationalt forskernetværk og et stærkt samarbejde med industrielle partnere.

På medarbejdersiderne findes oversigter over instituttets ledelseadministrationen, det videnskabelige personale (faculty) og en samlet oversigt over alle ansatte og studerende.

https://www.nanotech.dtu.dk/staff
26 AUGUST 2019