DTU Nanotech

Innovation

Innovation
På DTU Nanotech mener vi, at samarbejde med industrien er essentielt for et innovativt forskningsmiljø. Vi har et stærkt og kontinuert fokus på at støtte, udfordre og rådgive de forskere, som er involveret i start-up-aktiviteter.

Læs mere om innovation på DTU Nanotech
Education

Uddannelse
DTU Nanotech underviser i nanoteknologi og dennes anvendelser på DTU’s master-, bachelor- og ph.d.-uddannelser . Vi modtager yderst positive kursusevalueringer fra de studerende.

Uddannelse på DTU Nanotech
Biomedical Emgineering and Life Science

Strategisk forskningsfelt: Biomedical Engineering and Life Science
Drug delivery, nanomedicin og medical imaging er eksempler på forskningsområder indenfor dette felt. For at skabe løsninger indenfor sundhedsområdet, samarbejder vi med industri, hospitaler og forskningsinstitutioner.

Mere om det strategiske forskningsfelt
Sustainable Nanotechnology

Strategisk forskningsfelt: Sustainable Nanotechnology
Vi udvikler og anvender teknologier som sensorsystemer, siliciumbaseret fabrikation, Lab-on-a-Chip-systemer og nanostrukturerede materialer til anvendelse indenfor fx vandkvalitetsovervågning, energihøstning og sensing.

Mere om det strategiske forskningsfelt
Lab-on-a-Chip

Strategisk forskningsfelt: Lab-on-a-Chip
Indenfor områder som f.eks. diagnostik og miljøkontrol er det vigtigt at have flere funktioner på en enkelt chip. Vi samarbejder med forskellige industrielle partnere for at overføre vores teknologi til industrien.

Mere om det strategiske forskningsfelt
Materials and Fabrication

Strategisk forskningsfelt: Materials and Fabrication
Vores forskning indenfor fabrikation af mikro- og nanosystemer er i front. Udviklingen af nye metoder og udvidelsen af de mulige materialevalg med grafen og strømledende polymerer, gør det muligt at skabe innovation indenfor en række anvendelser.

Mere om det strategiske forskningsfelt

Theoretical Biophysics

 

 

Gruppeleder: Jakob Bohr

Theoretical Nanoelectronics

 

 

Gruppeleder: Mads Brandbyge

Theoretical Nanotechnology

 

 

Gruppeleder: Antti-Pekka Jauho

Amphiphilic Polymers in Biological Sensing

 

Gruppeleder: Kristoffer Almdal

Applied 2D Materials

 

Gruppeleder: Tim Booth

Bioanalytics


 

Gruppeleder: Jenny Emnéus

Bioinspired Nanomaterials


 

Gruppeleder: Nazila Kamaly

BioLabChip

 

 

Gruppeleder: Anders Wolff

Biomaterial Microsystems

 

 

Gruppeleder: Stephan Sylvest Keller

Biomimetics, Biocarriers and Bioimplants

 

Gruppeleder: Leticia Hosta-Rigau

Colloids and Biological Interfaces

 

Gruppeleder: Thomas L. Andresen

Fluidic Array Systems and Technology

 

Gruppeleder: Martin Dufva

Magnetic Systems

 

 

Gruppeleder: Mikkel F. Hansen

MEMS-Applied Sensors

 

 

Gruppeleder: Erik V. Thomsen

Molecular Windows

 

 

Gruppeleder: Kristian Mølhave

Nano Bio Integrated Systems

 

 

Gruppeleder: Winnie E. Svendsen

Nanocarbon

 

 

Gruppeleder: Peter Bøggild

Nanofluidics and Bioimaging

 

 

Gruppeleder: Rodolphe Marie

Nanoelectronics Metrology

 

 

Gruppeleder:Dirch H. Petersen

Nanomaterials and Nanobiosensors

 

Gruppeleder: Yi Sun

Nanoprobes

 

 

Gruppeleder: Anja Boisen

Optofluidics

 

 

Gruppeleder: Anders Kristensen

Polymer Micro and Nano Engineering

 

Gruppeleder: Rafael Taboryski

Polymer Microsystems for Cell Processing

 

Gruppeleder: Niels B. Larsen

Self-organized Nanoporous Materials

 

Gruppeleder: Sokol Ndoni

Silicon Microtechnology

 

 

Gruppeleder: Ole Hansen

Stochastic Systems and Signals

 

Gruppeleder:Henrik Flyvbjerg

Surface Engineering


 

Gruppeleder:Mogens H. Jakobsen

Events  Alle